• About static electricity

Что такое статическое электричество

Figuur 1
Figuur 2

Статика означает отсутствиедвижения. Статическое электричествоэто неподвижный электрическийзаряд. Все вещества состоят изатомов. Атом – мельчайшая частицавещества, обладающая при этом всемисвойствами, присущими веществам. Каждый атом состоит из положительнозаряженного ядра, вокруг котороговращаются отрицательно заряженныеэлектроны. В обычном состоянииположительный заряд ядра равенсумме отрицательных зарядовэлектронов, вращающихся вокругядра. Поэтому заряд атома являетсянейтральным (рис. 1). Если ядротеряет или приобретает электроны, баланс нарушается. Атом, потерявшийодин или несколько электронов,приобретает положительный заряд, аатом, получивший один или несколькоэлектронов, получает отрицательныйзаряд и становится ионом (рис. 2). Существует всего два типа зарядов:положительный и отрицательный.Одинаково заряженные атомыотталкиваются, а разнозаряженныеатомы притягиваются.

Как возникает статическое электричество

Statische lading door wrijving
Figuur 3

Статическое электричество – поверхностное явление, возникающеепри контакте двух поверхностейс их последующим разделением. В результате происходит переходотрицательно заряженных электроновиз одного атома в другой. Уровеньзаряда (напряженность электрическогополя) зависит от следующихфакторов: вещество, его физические иэлектрические свойства, температура,влажность, давление, скоростьразделения поверхностей. Чем большедавление или скорость разделения, тембольше электрический заряд (рис. 3).

Проводники и непроводники (изоляторы)

Figuur 5
Figuur 5
Figuur 6
Figuur 6

Все вещества можно разделить надве главные группы: проводники иизоляторы. В проводниках электронымогут свободно перемещаться.Теоретически, проводник,организованный как изолятор, можетперенимать статический заряд. Этотзаряд нейтрализуется при простомзаземлении (рис. 5)Непроводники могутпродолжительное время удерживатьстатический заряд даже приусловии, что их разнозаряженныеполюса находятся в разных местах.Электроны лишены возможностисвободно перемещаться. Этимможно объяснить, почему в однихместах вещества притягиваются, а вдругих отталкиваются. Заземлениене действует, поскольку веществообладает свойствами непроводников(рис. 6).Справиться с этим может толькоактивная ионизация.

Последствия

В производственном процессе статический заряд может привести к негативным последствиям, так как в результате возникновения подобного заряда материалы прилипают к рабочим частям оборудования Р и с . 6 или друг к другу. Заряд притягивает частицы пыли из окружающей среды
к материалу. Во взрывоопасных зонах возникновение статического заряда может привести к появлению искр, которая в свою очередь может стать причиной возгорания или взрыва.

Контроль статического электричества

Нейтрализовать статический заряд непроводников можно с помощью активной ионизации. Simco-Ion является признанным во всем мире производителем ионизирующего оборудования. На точках высокого напряжения данного оборудования молекулы воздуха расщепляются на положительные и отрицательные ионы.
Статический заряд на обрабатываемом материале притягивает ионы, имеющие противоположный заряд, таким
образом, снимая заряд с материала.
Simco-Ion располагает широким спектром оборудования, выбор которого обусловлен спецификой производственного процесса. Однако, статическое электричество может приносить пользу. При помощи применения высокого напряжения
к материалам может сообщаться статический заряд для их прилипания друг другу, что в некоторых случаях может упростить производственный процесс.

Hoe statische ladingen productieprocessen hinderen

 • Converting: opbouw van statische lading resulteert in stof en vuil aantrekking op de baan. Materiaal wordt afgewezen.
 • Verpakking: opbouw van statische lading trekt verontreinigende stoffen aan, zodat etiketten niet plakken. Productie neemt af.
 • Kunststof: spuitgegoten delen trekken contaminanten aan en geven personeel schokken tijdens de verwerking als gevolg van statische ladingen. De efficiëntie daalt.
 • Textiel: statische ladingen veroorzaken problemen tijdens het afwikkelen van garen van de spoelen en op de opboommachine. Stilstand van de machine.
 • Nonwovens: trim systemen raken verstopt als gevolg van toenemende statische lading op materialen in pneumatische transporteurs. Verhoogd onderhoud.
 • Drukken: de inleg en uitleg van vellen bij vellendruk is lastig als gevolg van statische elektriciteit. Niet tijdige levering.
 • Graphic Arts: de opbouw van statische lading tijdens het produceren van folie resulteert in retoucheren of remakes wat erg duur is. Ontevreden klanten.
 • De productie van medische hulpmiddelen: statische ladingen zorgen ervoor dat kleine kunststof onderdelen verontreinigingen aan trekken voorafgaand aan het verpakken. Verminderde kwaliteit.
 • Elektronica: destructieve elektrostatische ontlading (ESD) zorgt ervoor dat latent aanwezig is schade aan een elektronische schakeling kan ontstaan.

Hoe SIMCO ionisatieapparatuur productieprocessen verbetert

 • Converting: geneutraliseerd materiaal blijft vrij van stof en vuil tijdens het terugspoelen. Minder uitval.
 • Verpakking: eliminatie van statische ladingen op etiketten en / of flessen zorgt voor een succesvolle toepassing van product labels. Verhoging van de productie.
 • Kunststof: dankzij neutralisatie, plakken spuitgegoten onderdelen niet aan elkaar terwijl ze getransporteerd worden. Lijn efficiëntie neemt toe.
 • Textiel: garens lopen soepel door creels en de kammen draaien op een optimale snelheden zonder al te veel onderhoud. Geen onnodige stilstand.
 • Nonwovens: trim systemen draaien zonder onderbreking dankzij het neutraliseren van statische ladingen voor het binnengaan in de cycloon. Verhoging van de productie.
 • Drukken: de vellen komen schoon uit de inleg en worden tot een nette stapel gevormd die zonder aanpassingen klaar is voor de binderij. Op tijd levering.
 • Graphic Arts: geproduceerde folie blijft stofvrij, waardoor de noodzaak voor remakes weggenomen wordt. Tevreden klanten.
 • De productie van medische hulpmiddelen: het verontreinigingsvrij verpakken van kleine kunststof onderdelen dankzij het neutraliseren van statische ladingen op onderdelen en verpakkingsmaterialen. Verhoogde kwaliteit.
 • Elektronica en halfgeleidende materialen: bescherming tegen ESD tijdens montage werk zorgt ervoor dat er aan kwaliteitsnormen wordt voldaan. Minder uitval van het product.